Pomagamy Ukraińskim Żołnierzom - Dołącz do nas

PMDK w Otwocku razem z panią Oksaną Kasprzak-Grubniak, organizuje zbiórkę dla obrońców Ukrainy. Potrzebne artykuły zostaną przekazane osobiście przez panią Oksanę do Eparchii Hotyńsko-Czerniowickiej Prawosławnej Cerkwii Ukrainy, która jest odpowiednikiem naszej diecezii. Na miejscu zostaną rozdysponowane wśród mieszkańców Czerniowiec - poborowych wyruszających na front. Najbardziej potrzebne rzeczy to żywność (konserwy) oraz męska bielizna osobista i skarpety.
Inicjatorka akcji, pani Oksana Kasprzak-Grubniak, związana jest z PMDK od lat, dwoje jej dzieci uczęszcza tutaj na zajęcia. Wspiera nas znajomością języka podczas wszystkich działań skierowanych do dzieci z Ukrainy, takich jak warsztaty, czy półkolonie. Jest również zaangażowana w pomoc rodzinom ukraińskim zamieszkałym w naszym powiecie. Dzięki współpracy z panią Oksaną mamy gwarancję, że wszystkie zebrane rzeczy trafią tam, gdzie są najbardziej potrzebne.
W PMDK w holu głównym wystawiliśmy opisany pojemnik – tam należy wkładać przyniesione artykuły.
Dziękujemy!

NA GÓRĘ