Prezentacja Dorobku Artystycznego Wychowanków PMDK w roku szkolnym 2023/2024

Zgodnie z tradycją naszego młodzieżowego domu kultury, w maju zawsze odbywa się Prezentacja Dorobku Artystycznego Wychowanków PMDK w mijającym roku szkolny. Tak było i tym razem. Uroczystość miała miejsce 28 maja w godzinach popołudniowych. W Galerii PMDK otwarta została również wystawa prezentująca wszystkie pracownie plastyczne, którą można oglądać prze całe wakacje.

Uwaga! wystawa jest czasowo niedostępna. Zapraszamy ponownie w poniedziałek 17.06.2024 r. 

Obejrzeliśmy spektakl w wykonaniu Koła Teatralnego PMDK oraz uczestników zajęć Teatr Tańca i Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Varsovia”. Przedstawienie jest opowieścią o życiu M. E. Andriollego – artysty, podróżnika i patrioty, patrona naszej placówki. Ukazuje ogromny wpływ tego wizjonera na dzisiejszy wygląd Otwocka i jego okolic. Piosenki będące tłem spektaklu zaśpiewały wokalistki Studia Piosenki wraz ze swoim nauczycielem Emilem Zwolińskim.
W części oficjalnej dwunastu wychowanków otrzymało Odznakę Wzorowego Wychowanka, która jest specjalnym wyróżnieniem dla najaktywniejszych, uzdolnionych osób uczęszczających na zajęcia od co najmniej 3 lat.
Podziękowania trafiły również do dwudziestu dwóch wolontariuszy z Koła Wolontariatu PMDK oraz zgłoszonych przez nauczycieli, którzy wykazali się zaangażowaniem w życie domu kultury w minionym roku szkolnym.
Tak, jak to było w zeszłym roku, i tym razem przeprowadziliśmy licytację prac plastycznych wykonanych podczas zajęć, z której dochód w kwocie 640 PLN przeznaczony zostanie na pomoc seniorom z powiatu otwockiego, w ramach cyklicznej akcji PMDK „Zaadoptowani”.
Za przekazanie swoich prac dziękujemy – Mai Białek (pracownia Anetty Myszkorowskiej), Szymonowi Żukowskiemu (Pracownia Marty Sygi) i Łucji Rak (pracownia Moniki Grajdy- Widulińskiej).
Dyrektor Ewa Barbara Musiejko podkreśliła również rolę Rady Rodziców, której członkinie wspierają nas angażując się w organizowane w placówce wydarzenia.
Dziękujemy także rodzicom wychowanków i pozostałym osobom, dzięki którym możemy realizować nasze wydarzenia takie jak koncerty, spektakle, czy warsztaty.

Lista osób, które otrzymały Odznakę Wzorowego Wychowanka PMDK oraz podziękowanie za pracę wolontarystyczną TUTAJ


Pełna fotorelacja Facebbok

NA GÓRĘ