Klub Wolontariatu w PMDK

Czy wiesz, że są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego? To WOLONTARIUSZE.

Od tego roku w PMDK rusza Klub Wolontariatu. Zapraszamy wszystkich chętnych wychowanków (wiek: od 4 klasy SP) na pierwsze spotkanie organizacyjne 3 listopada 2021 r. o godzinie 18:00.

Kontakt do koordynatora: agata.dzik@pmdk-otwock.pl

NA GÓRĘ