Gorączka Złota PCK

PMDK dołączył do dziewiątej edycji konkursu „Gorączka Złota PCK”.

Celem programu jest zbiórka pieniędzy na letni wypoczynek dzieci i młodzieży oraz pomoce szkolne i organizacja ciekawych zajęć pozalekcyjnych dla najuboższych dzieci z terenu Warszawy oraz całego Mazowsza. Śladem lat ubiegłych, akcja będzie połączona z konkursem. Z pośród wszystkich szkół/placówek/firm biorących udział w akcji, które w regulaminowym czasie dostarczą zebrane monety do Mazowieckiego Oddziały Okręgowego, przeprowadzony będzie konkurs na największą ilość zebranych monet.

W akcję zaangażował się Samorząd Wychowanków PMDK, który będzie zbierał grosiki i informował o celu, jaki przyświeca zbiórce. 

„Gorączka Złota PCK” polega na zebraniu jak największej wagi „złotych” monet o nominałach 1 grosz, 2 grosze i 5 groszy.

Akcja potrwa do 21 maja 2021r. Zapraszamy do udziału :) 

NA GÓRĘ