Głowa - Anna Wołek (pracownia plastyczna Moniki Grajdy-Widulińskiej)

NA GÓRĘ