Zima w PMDK

Półkolonie dla dzieci w wieku 6 - 12 lat

Plan zajęć podczas Akcji Zima w PMDK - pobierz

Koszt pobytu dziecka: jeden tydzień 300zł (dla dzieci z Otwocka), 355zł (dla dzieci spoza Otwocka)

Data

Zakres działania

13 - 17.12.2021

Przyjmowanie zgłoszeń

Uwaga! Formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie internetowej

FORMULARZ ON-LINE (obowiązkowo) - dostępny będzie od 13.12.2021 r. od godz.8:00

link do formularza - nabór zakończony

Uwaga! Dodatkowo kartę kwalifikacyjną należy dostarczyć

także w wersji papierowej w wyznaczonym poniżej terminie

do 24.12.2021

Informacja o przyjętych osobach

Lista przyjętych i rezerwowa - I tydzień

Lista przyjetych (aktualizacja 28.12.2021 r.) - II tydzień

27-31.12.2021

Dostarczanie karty kwalifikacyjnej w wersji papierowej
tylko przez osoby zakwalifikowane na wypoczynek

(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00)

Karty przekazujemy do oznaczonego pudełka znajdującego się
w holu głównym PMDK

3 – 7.01.2022

UWAGA!  

Wpłaty nie mogą być realizowane w roku 2021

Przyjmowanie wpłat

Nr konta: 96 8023 0009 2001 0009 8560 0103

w tytule: imię i nazwisko dziecka – ZIMA w PMDK 2022

Brak wpłaty w terminie 3 – 7 stycznia 2022 r. skutkuje
skreśleniem z listy uczestników, bez powiadamiania rodzica/opiekuna

do 24.01.2022

 Zamieszczenie list z podziałem na grupy i szczegółowego grafiku zajęć 

31.01. - 11.02.2022

ZIMA w PMDK 2022

NA GÓRĘ