Rada Rodziców

„To co robisz dla siebie – umrze razem z Tobą.
To co zrobisz dla innych i świata – będzie wieczne.”

W imieniu wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku serdecznie dziękujemy sponsorom i indywidualnym darczyńcom za okazaną pomoc materialną i finansową, a także za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej placówki. 

Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń, a przede wszystkim rozwijanie zainteresowań, pasji oraz talentów dzieci i młodzieży w PMDK. Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca - Magdalena Opalińska

Wiceprzewodnicząca - Karolina Łuczak

Sekretarz - Magdalena Książek

KOMISJA REWIZYJNA w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca Komisji - Katarzyna Baranowska

Członek Komisji - Anna Jaroszewska

Członek Komisji - Małgorzata Pacut

NA GÓRĘ