sztuka

Zajęcia prowadzi Beata Koc - z zamiłowania rękodzielnik, a z wykształcenia nauczyciel plastyki, techniki, muzyki, biologii, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta, oligofrenopedagog, pedagog specjalny.

Zajęcia związane są z szeroko rozumianymi działaniami artystycznymi, w których mogą brać udział dzieci bez względu na umiejętności i wiadomości o sztuce. Tematy i środki dydaktyczne dobierane są w oparciu o indywidualne potrzeby i zainteresowania każdego wychowanka. Uczestnicy stopniowo wprowadzani są w rozwijający kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji i działania świat sztuki. Tworzą prace plastyczne i rękodzielnicze z wykorzystaniem elementów różnorodnych technik m.in. malarstwa i rysunku, decoupage, scrapbookingu, wydzieranki, wycinanki, quillingu, filcowania, bibułkarstwa, sutaszu, metody karczochowej, wypalania, malowania na tkaninie, drewnie i szkle, tkactwa, haftu, podstaw szycia itp. Uczestnik zajęć powinien wykazywać zamiłowanie do twórczej pracy w różnych materiałach i technikach.

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży (od 3 klasy SP). 
Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

NA GÓRĘ