sztuka

Zajęcia prowadzi Beata Koc - z wykształcenia nauczyciel muzyki, plastyki, techniki, biologii, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta, oligofrenopedagog, pedagog specjalny.
Uczestnik zajęć powinien wykazywać zamiłowanie do twórczej pracy w różnych materiałach i technikach.Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat (od 2 klasy SP). 
Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

NA GÓRĘ