sztuki piękne

Zajęcia prowadzi MONIKA GRAJDA-WIDULIŃSKA - artysta i pedagog, animator kultury, organizator wystaw i wernisaży, z wykształcenia rzeźbiarka z zamiłowania nauczyciel ceramiki i sztuk pięknych. W 2003 r. otrzymała dyplom magistra sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Pracę dyplomową realizowała w pracowni prof. Adama Myjaka na Wydziale Rzeźby - specjalizacja ceramika i brąz. Studiowała również na Uniwersytecie J. E. Purkyne w Usti nad Łabą w Czechach, w pracowni designu ceramiki i porcelany prof. P. Jarkovskiego.Zrealizowała roczne stypendium w warsztacie Margaretenhöhe w Essen w Niemczech u koreańskiej artystki Young Jea Lee, u której pobyt obejmował naukę toczenia na kole garncarskim. W roku 2009 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacje autorskiego projektu "Relacje". Należy do Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Otwockiej oraz Stowarzyszenia Artystów Ceramików "Keramos". Realizuje się jako artystka biorąc udział w wielu wystawach zbiorowych, plenerach ceramicznych i malarskich w kraju i za granicą, jak również organizując wystawy indywidualne własnej twórczości.

Jest nauczycielem dyplomowanym, posiada doświadczenie w pracy w szkole podstawowej, w szkole średniej jak i z dorosłymi.
Od roku 2006 związana z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury prowadząc zajęcia "Sztuki Piękne" i "Ceramikę". Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z wychowankami, wskazując im możliwości własnego rozwoju. Owocem jej pracy pedagogicznej są sukcesy wychowanków na konkursach plastycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, na których prezentowane były prace jej uczniów. 

Uczestnicy zajęć prowadzonych przez Monikę Grajdę-Widulińską poznają podstawowe techniki rysunku, malarstwa i rzeźby z uwzględnieniem ceramiki. Program zajęć obejmuje rysunek ołówkiem, węglem i piórkiem, malarstwo farbami akrylowymi, akwarelą, rzeźbę w gipsie, glinie, również ceramikę odpowiednio wypaloną
i poszkliwioną.

Tematy prac dostosowane są do wieku i zainteresowań uczestników zajęć. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z technikami dekoracyjnymi takimi jak decupage, sutasz itp. 
W grupach młodzieżowych istnieje możliwość indywidualnego przygotowania się do egzaminów do szkół artystycznych. Grupy liczą ok. 12 osób. 

Uczestnik zajęć powinien wykazywać zamiłowanie do twórczej pracy w różnych materiałach i technikach. Najważniejsza jest pasja i chęć tworzenia.

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku 8-26 lat.

Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

 

 

 NA GÓRĘ