koło teatralne "Pasja"

Zajęcia prowadzi AGNIESZKA ZAKRZEWSKA - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. W PMDK pracuje od 2011 roku.

"Ogromną radość sprawia możliwość zobaczenia wychowanków, którzy pokonują bariery, pokonującą własne słabości, odnoszą małe, ale własne sukcesy i potrafią zaistnieć na scenie."

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Szeroko uaktywnia się wówczas fantazja, a także marzenia i zainteresowania. 

W trakcie spotkań uczestnicy koła teatralnego pracują nad perfekcją słowa i ruchu, pokonywaniem barier, a także nad umacnianiem wiary we własne siły.

Zajęcia są dla dzieci przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu a wystawiane na scenie sztuki, dają młodym aktorom wiele satysfakcji.  

Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat o uzdolnieniach aktorskich, wokalnych i tanecznych.
Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

NA GÓRĘ