REKRUTACJA 2020/2021

1. Dzieci, które zostały zakwalifikowane na zajęcia w PMDK, potwierdzają chęć udziału w nich obecnością na pierwszych wybranych zajęciach w terminie 
1-14 września 2020 r. oraz dostarczają kartę kwalifikacyjną w wersji papierowej (na pierwsze zajęcia).

a) Wychowankowie kontynuujący zajęcia - Deklarację kontynuacji, Deklarację na Radę Rodziców, Oświadczenie rodzica.

b) Nowi wychowankowie (rekrutacja maj/czerwiec) - Wniosek o przyjęcie na zajęcia, Deklarację na Radę Rodziców, Oświadczenie rodzica.

c) Wychowankowie z rekrutacji uzupelniającej - Wniosek o przyjęcie na zajęcia - rekrutacja uzupełniająca, Deklarację na Radę Rodziców, Oświadczenie rodzica.

2. Jeśli dziecko rezygnuje z zajęć, rodzic wysyła maila z taką informacją do sekretariatu

mdk@pmdk-otwock.pl

3. W sytuacji, gdy dziecko z przyczyn losowych nie może uczestniczyć w zajęciach w podanym terminie, a jest nimi zainteresowane, rodzic ma obowiązek mailowo zgłosić informację do sekretariatu.

4. Niedopełnienie tego obowiązku, będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach PMDK i skreśleniem z listy.

5. Informacje o wolnych miejscach będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej w zakładce "Wolne miejsca na zajęcia".

NA GÓRĘ