Rekrutacja 2023/2024

TERMINARZ NABORU NA ZAJĘCIA

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

KONTYNUACJA ZAJĘĆ 

27.03.2023 - 21.04.2023 

Składanie Deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach przez osoby uczęszczające na zajęcia w roku szkolnym 2022/2023 

FORMULARZ ON-LINE (obowiązkowo) 

Uwaga! Należy złożyć zgłoszenie poprzez formularz on-line na stronie internetowej, a następnie dostarczyć kartę kwalifikacyjną w wersji papierowej najpóźniej do dnia 28.04.2023 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20:00).  

Karty przekazujemy do oznaczonego pudełka znajdującego się w holu głównym PMDK. 

28.04.2023 

Informacja o ilości wolnych miejsc na zajęcia w roku szkolnym 23/24

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

1 - 12.05.2023 

Składanie Wniosków o przyjęcie na zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 

FORMULARZ ON-LINE (obowiązkowo)  

Uwaga! Należy złożyć zgłoszenie poprzez formularz on-line na stronie internetowej, a następnie dostarczyć w wersji papierowej najpóźniej do dnia 26.05.2023 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20:00).  

Karty przekazujemy do oznaczonego pudełka znajdującego się  w holu głównym PMDK. 

22.05 – 2.06.2023 

Badania uzdolnień kierunkowych  (dokładne terminy podane będą w późniejszym terminie)

23.06.2023 

Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – UZUPEŁNIAJĄCE 

31.07 - 11.08.2023 

Składanie w wersji papierowej Wniosków o przyjęcie na zajęcia – Rekrutacja uzupełniająca w roku szkolnym 2023/2024 

W przypadku przeprowadzenia badań uzdolnień kierunkowych  dokładne terminy zostaną podane wkrótce.

31.08.2023 

Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego 

Dzieci, które zostały zakwalifikowane na zajęcia w PMDK, potwierdzają chęć udziału w nich obecnością na pierwszych zajęciach w terminie 1-14 września 2023 r.  

Jeśli dziecko rezygnuje z zajęć, rodzic ma obowiązek wysyłć maila z taką informacją do sekretariatu. 

W sytuacji, gdy dziecko z przyczyn losowych nie może uczestniczyć w zajęciach w podanym terminie, a jest nimi zainteresowane, rodzic ma obowiązek mailowo zgłosić informację do sekretariatu. Niedopełnienie tego obowiązku, będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach PMDK i skreśleniem z listy.

NA GÓRĘ