Igłą i nitką

Zajęcia prowadzi ANETTA MYSZKOROWSKA

Studiowała w Instytucie Sztuki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W 1998 roku otrzymała dyplom artystyczny z wyróżnieniem w Pracowni Linorytu adj. Jerzego Jędrysiaka. Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji w Podyplomowym Studium Terapii i Treningu Grupowego na kierunku Trening Kreatywności i Arteterapia na Uniwersytecie Warszawskim oraz doradztwo zawodowe i oligofrenopedagogikę. Za pracę artystyczną z młodzieżą otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Marzysz o uszyciu czegoś wyjątkowego i unikatowego? Torba na zakupy? Maskotka? Poduszka? Zapraszamy na warsztaty szycia! Zaczniemy od podstaw: jak przyszyć guzik, wyhaftować monogram...Poznamy też szycie na maszynie.
Nauczymy się podstaw konstruowania zabawek i akcesoriów oraz kreatywnych przeróbek ubrań.

Zajęcia dla dzieci od 4 klasy szkoły podstawowej.

Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.


  
   
  
  

NA GÓRĘ