Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. sport
  3. Siatkówka

Siatkówka

GRUPA POCZĄTKUJĄCA (klasy 4 - 7 SP), na zajęcia obowiązuje badanie uzdolnień kierunkowych. 

Zajęcia prowadzi AGATA MYTENIA-SIERAŃSKA - absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Całe życie związana ze sportem, od najmłodszych lat z piłką siatkową, po drodze z badmintonem oraz żeglarstwem jachtowym. Od niedawna również z piłką nożną oraz gimnastyką korekcyjną. Od 2013 roku wychowawca kolonijny w PMDK.

"Sport to pasja, którą można zarazić każde pokolenie - i taki jest mój cel!"

Siatkówka  to zajęcia koedukacyjne, przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie piłki siatkowej . Na zajęciach będziemy doskonalić technikę gry, omawiać taktykę, a wszystko to w miłej i przyjaznej atmosferze zdrowego współzawodnictwa. Na zajęciach nie zabraknie również gry właściwej, podczas której drużyny będą mogły zmierzyć swoje siły w walce z przeciwną drużyną. 

Uczestnicy będą mieli także szansę wcielić się w rolę sędziego, poznając tym samym najważniejsze przewinienia podczas gry i sposób ich sygnalizacji. Znajomość przepisów gry umożliwi uczniom aktywny udział w meczach rozgrywanych przez ich ulubione drużyny. Zajęciom przyświecać będzie idea zasady fair play czyli zdrowego współzawodnictwa. Biorąc pod uwagę charakter gier zespołowych, u uczestników kształtowany będzie szacunek do przeciwnika, umiejętność współpracy w grupie i świadomość, że sukces zależny jest od pracy całego zespołu.  

Uczestnictwo w zajęciach sportowych sprzyja rozwijaniu sprawności fizycznej, wzmacnianiu zdrowia, hartowaniu organizmu, pozwala uwolnić emocje przez co przeciwdziała stresom, kształtuje charakter, uczy dążenia do celu i stawiania sobie coraz wyższych poprzeczek, poza tym jest dobrą zabawą, doskonałym sposobem spędzania czasu wolnego wśród osób o podobnych zainteresowaniach oraz wzmacnia poczucie własnej wartości.  

Umiejętności, które uczestnicy rozwijają podczas zajęć:

-  kształtowanie cech motorycznych tj. siła, wytrzymałość, szybkość, koordynacja ruchowa, gibkość

-  doskonalą własne umiejętności w zakresie techniki wybranej dyscypliny sportowej (siatkówka, koszykówka 

-  zdobywają umiejętność pracy zespołowej – sukces drużyny zależy od pracy całego zespołu

 

GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA - od 14 do 21 lat
GRUPA ZAAWANSOWANA - od 14 do 21 lat

Zajęcia prowadzi Olga Korybut.

Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

NA GÓRĘ