Nagroda im. Władysława Orkana dla PMDK

W piątek 15 marca 2024 r. w Strażnicy OSP w Bodzanowie po raz piętnasty zostały wręczone Nagrody im. Władysława Orkana. W tym roku w gronie wyróżnionych znalazł się nasz Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury.

Misją Nagrody jest idea integracji środowisk intelektualnych ze wsi i małych ośrodków społecznych oraz gospodarczych naszego kraju, kultywowanie wartości tworzonych poza opłotkami stolic, przypominanie o dziedzictwie intelektualnym i tradycji polskiej wsi, ułatwianie startu ludzi aktywnie tworzących Polskę regionalną i lokalną, a także propagowanie strategii zrównoważonego rozwoju wszystkich obywateli i przeciwdziałaniu wszelkim wykluczeniom: szczególnie intelektualnym, ekonomicznym i społecznym, do którego prowadzi dyskryminacja ze względu na wiek i niepełnosprawność.

Nagroda nawiązuje do ideałów i etosu swojego Patrona, współtwórcy regionalizmu polskiego, wybitnego pisarza polskiego nurtu wiejskiego, który w swych dziełach brał
w obronę ludzi biednych, poniżonych, wyzyskiwanych, pokrzywdzonych przez los i dążących do zrównania warunków życia wsi i miasta.

Gala została objęta Patronatem Honorowym przez: Panią Minister Bożenę Żelazowską, Pana Marszałka Adama Struzika oraz Pana Starostę Sylwestra Ziemkiewicza.

Nagrody finansowe dla Laureatów zostały ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor zdjęć: Fundacja im. W. Orkana

NA GÓRĘ