Stowarzyszenie "VARSOVIA" Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca

Cele stowarzyszenia:

- rozwój i stałe podnoszenie poziomu artystycznego członków Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Varsovia";

- popularyzowanie sztuki ludowej;

- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

- realizowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

- prowadzenie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

- ochrona i promocja zdrowia;

- prowadzenie działań charytatywnych;

- prowadzenie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością i seniorów;

- organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

- poszerzanie wiedzy na temat ochrony przyrody;

- prowadzenie działalności na rzecz integracji kulturowej.

Dane podstawowe:

KRS: 0000484617

NIP: 9512374866

Regon: 146952813

Nr konta 94160014621808703170000001 BNP Paribas Bank Polska

Zarząd:

- Magdalena Bany - prezes

- Sławomir Grabarczyk - wiceprezes

- Ewa Barbara Musiejko - sekretarz

- Agata Dzik - skarbnik

Komisja rewizyjna

- Joanna Jurkowlaniec

- Edyta Białek

- Emil Zwoliński

 

Pod opieką Stowarzyszenia działa Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Varsovia", który od 2018 r. gości w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku. 

Historia zespołu

To był pamiętny dzień. Drugiego października 1978 roku, w poniedziałek, w Domu Kultury "Za Żelazną Bramą", działającym przy Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, powstał Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Varsovia”.
Pomysł tego przedsięwzięcia zrodził się...

Instruktorzy

EDYTA BIAŁEK - ukończyła Wydział Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Jest pedagogiem, logopedą, neurologopedą, a z zamiłowania choreografem, instruktorem tańca, absolwentką Mazowieckiego Centrum Kultury w Warszawie.
"Moją pasją są: taniec ludowy, śpiew i języki...

"Varsovia" odwiedziła uczniów z Otwocka Wielkiego

We wtorek 23 kwietnia 2024 roku Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Varsovia” odwiedził Szkołę Podstawową w Otwocku Wielkim. Tancerze wraz z nauczycielami – Edytą Białek i Emilem Zwolińskim, poprowadzili warsztaty taneczne. Zaprezentowane zostały tańce oraz pieśni: polka...

Koncert w PMDK - 22.02.2022

W wtorek 22 lutego na scenie PMDK odbył się długo wyczekiwany występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Varsovia”. Był to koncert przygotowany z okazji Świąt Bożego Narodzenia, który nie mógł się odbyć w zaplanowanym początkowo terminie. W czasie około 30-minutowego...

NA GÓRĘ