malarstwo i rysunek

Zajęcia prowadzi ANETTA MYSZKOROWSKA

Studiowała w Instytucie Sztuki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W 1998 roku otrzymała dyplom artystyczny
z wyróżnieniem w Pracowni Linorytu adj. Jerzego Jędrysiaka. Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji w Podyplomowym Studium Terapii i Treningu Grupowego na kierunku Trening Kreatywności i Arteterapia na Uniwersytecie Warszawskim oraz doradztwo zawodowe i oligofrenopedagogikę. Za pracę artystyczną z młodzieżą otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.


Jest pasjonatką sztuki i aranżacji wnętrz, czynnie uprawia grafikę artystyczną – linoryt, malarstwo oraz fotografię.
Jako plastyk brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, gdzie mogła zaprezentować swoje prace szerszej publiczności . Skalę tematów znajdujących się w kręgu jej zainteresowań wyznacza przyroda, którą wciąż się zachwyca, podziwia i próbuje w specyficzny sposób zaprezentować w swojej twórczości.

Pasję do sztuki w różnych formach stara się zaszczepić u dzieci i dorosłych. Jest nauczycielem dyplomowanym, pracuje w szkole podstawowej, w której uczy plastyki, prowadzi zajęcia rozwijające kreatywność i arteterapię. 
Pokazuje swoim wychowankom świat realny
i fantastyczny szukając jednocześnie różnych sposobów na pobudzenie swoich podopiecznych do postrzegania piękna, które ich otacza. Wprowadza z dużym zaangażowaniem dzieci i młodzież w świat sztuki. 
Dowodem na to nagrody zdobywane przez jej wychowanków na różnych zewnętrznych konkursach plastycznych
i olimpiadzie kreatywności. 

Zajęcia plastyczne są atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu, jednocześnie wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą, wrażliwość i kreatywność.

Twórcza i dynamiczna aktywność pozwala rozwijać zdolności manualne. Kontakt z różnymi technikami plastycznymi, jak i zastosowanie rozmaitych środków wyrazu plastycznego – malowanie, rysowanie, szkicowanie,  łączenie ze sobą różnych technik i materiałów, rozwija u dziecka ekspresję, umiejętności artystyczne,  pomysłowość
i oryginalność. Dzieje się to podczas tworzenia prac za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego, które są inspirowane światem realnym i fantastycznym.

Szeroko pojęte zajęcia plastyczne w tym malarstwo, wyrabiają poczucie estetyki, rozbudzają zaciekawienie, wrażliwość, dając dzieciom jednocześnie dużo radości i satysfakcji.

Poprzez stosowanie różnych atrakcyjnych technik malarskich i rysunkowych, można sprawić, że młodzi twórcy będą odnosić sukcesy na miarę swoich umiejętności. Sukces ten może być dodatkowo wzmocniony, gdy uczestnicy zajęć mają możliwość brania udziału w różnorodnych zewnętrznych konkursach plastycznych. 

Wychowankowie zapoznają się z podstawowymi technikami malarskimi jak: pastel, malarstwo akrylowe i olejne, akwarela, malarstwo na szkle, mozaika oraz rysunek
z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi.


Osoby uzdolnione mają okazję rozwijać swoje umiejętności poprzez indywidualną współpracę z nauczycielem.
 
W zajęciach mogą uczestniczyć osoby w wieku 12-18 lat, które pragną rozwijać swoje umiejętności artystyczne, przy jednoczesnym zgłębianiu tajemnic malarstwa i rysunku.  

Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców. 

 

 

NA GÓRĘ