Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. język angielski

język angielski

Zajęcia prowadzi RADOSŁAW SASINOWSKI - absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie wychowawca i nauczyciel języka angielskiego w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku.

W trakcie zajęć wychowankowie będą mieli możliwość poznania kultury i historii Stanów Zjednoczonych od czasów kolonialnych do współczesności. 
Będą mogli doskonalić sprawność mówienia i posługiwania się językiem angielskim. 
Po pierwszych zajęciach możliwa jest zmiany grupy w zależności od stopnia zaawansowania.


Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat.
Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

NA GÓRĘ