Sztuka Tworzenia

Zajęcia prowadzi ANETTA MYSZKOROWSKA

Studiowała w Instytucie Sztuki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W 1998 roku otrzymała dyplom artystyczny z wyróżnieniem w Pracowni Linorytu adj. Jerzego Jędrysiaka. Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji w Podyplomowym Studium Terapii i Treningu Grupowego na kierunku Trening Kreatywności i Arteterapia na Uniwersytecie Warszawskim oraz doradztwo zawodowe i oligofrenopedagogikę. Za pracę artystyczną z młodzieżą otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

To twórcza i dynamiczna aktywność, która pozwala rozwijać zdolności manualne plastyczne i ogólnoartystyczne. Zajęcia te dają możliwość odkrywania i wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni. Stosowane podczas zajęć ćwiczenia i zabawy, zachęcają wychowanków do podejmowania procesu tworzenia w rozwiązywaniu praktycznych problemów, z którymi spotykają się na co dzień.
Sztuka tworzenia, to sposób na relaks, przyjemne spędzanie czasu i odpoczynek. Tworzenie w grupie, analiza i opowiadanie o swoich wytworach artystycznych na forum wzmacnia, a w niektórych wypadkach pomaga rozbudzić wiarę w siebie i własne możliwości. 


Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 do 10 lat.
Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

NA GÓRĘ