szachy

                                          
                                       
Zajęcia prowadzą:

AGATA DZIK - nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki. Absolwentka Zastosowań Matematyki i Informatyki Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej, ukończyła studia podyplomowe na SGGW w zakresie systemów informacyjnych i analiz danych oraz studia podyplomowe na APS w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością. Ukończyła kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy organizowany przez Polski Związek Szachowy oraz kurs opiekuna szkolnego koła szachowego.

 

ANDRZEJ DOBROWOLSKI - ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Uczył wychowania fizycznego, prowadził treningi lekkoatletyczne w klubach sportowych. Pełnił funkcję działacza sportowego w Federacji Sportu w Płocku i Mazowieckim Związku Szachowym. Obecnie jest czynnym instruktorem szachów, pełni  funkcję prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK Otwock. W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury prowadził zajęcia szachowe w latach 1997 – 2011, a jego wychowankowie zdobywali medale w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Szachy są jedną z najstarszych intelektualnych gier. W swojej istocie opierają się na naukowym myśleniu i sportowej rywalizacji. Największym walorem szachów jest to, że każdy może siebie sprawdzić w procesie walki, przy konieczności nieustannego podejmowania decyzji w specyficznych warunkach. Wymagają one właściwej koncentracji uwagi, skupienia i logicznego, strategicznego myślenia. W szachach mamy do czynienia z różnymi problemami, mniejszymi i większymi, które staramy się jakoś rozwiązać.

Szachy są dyscypliną, która pozwala realizować ideę ciągłego rozwoju, stale możemy się w niej doskonalić. Na zajęciach zapoznamy się z szachami jako grą towarzyską, która pozwala doskonalić umiejętność logicznego myślenia. Każde zajęcia będą okazją do poznawania siebie i odkrywania innych poprzez gry i rozwiązywanie szachowych zagadek!

Liczne badania wskazują na niezwykle pozytywny wpływ szachów nie tylko na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, ale także na ich rozwój społeczny, psychiczny i ogólny. Twórca teorii inteligencji wielorakich profesor Howard Gardner, właśnie przy pomocy szachów ilustruje możliwości rozwoju dwóch z dziewięciu rodzajów inteligencji człowieka (logiczno - matematyczna i przestrzenna). Korzyści płynące z nauczania gry w szachy na różnych etapach edukacyjnych docenia także Unia Europejska: „szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (…), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania…”.

Koło szachowe (Agata Dzik) - grupa podstawowa, wymagana podstawowa znajomość zasad szachowych - dzieci i młodzież od 7 lat.

Koło szachowe (Andrzej Dobrowolski) - grupa średniozaawansowana i zaawansowana - dzieci i młodzież od 10 lat.

Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

NA GÓRĘ