arteterapia

Zajęcia prowadzi ANETTA MYSZKOROWSKA

Studiowała w Instytucie Sztuki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W 1998 roku otrzymała dyplom artystyczny z wyróżnieniem w Pracowni Linorytu adj. Jerzego Jędrysiaka. Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji w Podyplomowym Studium Terapii i Treningu Grupowego na kierunku Trening Kreatywności i Artterapia na Uniwersytecie Warszawskim oraz doradztwo zawodowe i oligofrenopedagogikę. Za pracę artystyczną z młodzieżą otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Jest pasjonatką sztuki i aranżacji wnętrz, czynnie uprawia grafikę artystyczną – linoryt, malarstwo oraz fotografię.
Jako plastyk brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, gdzie mogła zaprezentować swoje prace szerszej publiczności . Skalę tematów znajdujących się w kręgu jej zainteresowań wyznacza przyroda, którą wciąż się zachwyca, podziwia i próbuje w specyficzny sposób zaprezentować w swojej twórczości.

Pasję do sztuki w różnych formach stara się zaszczepić u dzieci i dorosłych. Jest nauczycielem dyplomowanym, pracuje w szkole podstawowej, w której uczy plastyki, prowadzi zajęcia rozwijające kreatywność i arteterapię. Pokazuje swoim wychowankom świat realny
i fantastyczny szukając jednocześnie różnych sposobów na pobudzenie swoich podopiecznych do postrzegania piękna, które ich otacza. Wprowadza z dużym zaangażowaniem dzieci i młodzież w świat sztuki. Dowodem na to są nagrody zdobywane przez jej wychowanków na różnych zewnętrznych konkursach plastycznych i olimpiadzie kreatywności. 

Otaczanie się pięknymi obrazami i przedmiotami daje człowiekowi wiele satysfakcji. Można by powiedzieć, że sztuka oprócz swych aspektów dekoracyjnych
i estetycznych ma wpływ na nasze samopoczucie i dzięki temu może mieć wpływ na naszą psychikę. Sztuka i działania twórcze mogą brać udział w procesie poznania samego siebie, wpływać na rozwój osobisty oraz uwrażliwiać na piękno otaczającego nas świata. Uczestnicy zajęć mają możliwość wyciszania swoich negatywnych emocji i aktywnego  angażowania się w swoje dzieło. Zajęcia arteterapeutyczne są jedynymi w swoim rodzaju zajęciami, na których każda wypowiedź jest właściwa. Dodatkowo sprzyjają one relaksacji po trudach dnia codziennego, zarówno u dzieci jak i dorosłych. 

Arteterapia za pomocą sztuk plastycznych, bajkoterapii i muzykoterapii pomaga w odkrywaniu siebie i prowadzi do samoakceptacji. Pozwala na zaspokajanie takich potrzeb jak: akceptacja, poczucie bezpieczeństwa, bycie rozumianym i docenianym. Daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczenia emocji
w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia „nie wprost”.

Arteterapia, to sposób na relaks, przyjemne spędzanie czasu i odpoczynek. Tworzenie w grupie, analiza i opowiadanie o swoich wytworach artystycznych na forum wzmacnia, a w niektórych wypadkach pomaga rozbudzić wiarę w siebie i własne możliwości.

Terapia przez sztukę prowadzona w formie zajęć warsztatowych jest szansą nauczenia się wyrażania własnych emocji dla tych dzieci, które mają w tym ograniczone możliwości. Stanowi również szansę rozwoju siebie, ale przede wszystkim prowokuje do samodzielnego wysiłku i skupia uwagę na jego efektach. 

Zajęcia będą miały charakter terapii dla dzieci z problemami emocjonalnymi i niepełnosprawnościami, ale wśród nich jest również miejsce terapii sztuką dla dzieci zdolnych.

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 7-9 lat.
Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

NA GÓRĘ