plastyka

Zajęcia prowadzi MARTA SYGA - nauczyciel dyplomowany, ukończyła z wyróżnieniem magisterskie studia pedagogiczne i plastyczne. Z miłością i oddaniem pracuje od wielu lat w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury.


Posiada również doświadczenie w szkole podstawowej, gimnazjalnej, licealnej, przedszkolu oraz w pracy z dorosłymi. Spod jej reki wyszło  wielu młodych artystów. Poza pracą udziela się w życiu społeczno-kulturalnym. Jest trenerem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów "Klanza".
Prowadzi szkolenia w zakresie pedagogiki zabawy i plastyki dla nauczycieli szkół i przedszkoli. 
Należy do Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Otwockiej. Uprawia własną twórczość artystyczną, stosując różne techniki. Bierze udział w plenerach i wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą. 

Za dotychczasową pracę została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki oraz Medalem Pro Masovia.
Podczas zajęć uczestnicy rozwijają kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji i działania, a także poznają najróżniejsze techniki plastyczne, tradycyjne i nowoczesne m.in:

- rysunek różnymi narzędziami,
- malarstwo różnymi farbami i narzędziami (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, witrażowe, klejowe), 
- grafika (linoryt, monotypia, kalkografia, kolografia),  
- rzeźba (glina ,ceramika, gips, papier-mache, papier, drut, modelina,
- kompozycja przestrzenna z różnych materiałów,
- inne techniki takie jak: wycinanka, decupage, szycie, wypalanie w drewnie, dekoracje z filcu, koralików, a także tradycyjne techniki związane z polską sztuką ludową. 


Uczestnicy zajęć mają możliwość tworzenia w wybranej przez siebie technice.


Zajęcia adresowane są do osób w wieku 7-25 lat. 
Uczestnicy zajęć powinni mieć chęci i uzdolnienia plastyczne.
Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców. 

NA GÓRĘ