Obóz Artystyczno-Językowy

Podstawą kwalifikacji uczestnika na obóz artystyczno-językowy i konwersacyjny jest:

- znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację - pozytywnie zaliczony test językowy w formie rozmowy pozwalającej ocenić stopień komunikatywności (uczestnicy, którzy uczestniczyli w obozie w poprzednich latach są zwolnienie z testu),

- wiek uczestnika: 10-14 lat (grupa młodsza), 14-18 lat (grupa starsza)

- wypełniona karta kwalifikacyjna

- zapoznanie się z regulaminem obozu

- wniesienie opłaty

 W ramach odpłatności uczestnikom obozu zapewniamy:

- bezpośredni  i stały kontakt z nauczycielami amerykańskimi w czasie zajęć

- nauka języka angielskiego w 15-osobowych grupach w ramach zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych, konwersacyjnych i sportowych

- udział w zajęciach i grach pozwalających zaznajomić się z amerykańską kulturą i historią

- Celebration of the Arts – prezentacja dokonań dzieci z udziałem rodziców i zaproszonych gości połączona z ceremonią zamknięcia i kolacją

NA GÓRĘ