Sekcja teatralno-musicalowa

Grupa Starsza

Zajęcia prowadzi BEATA KOC

Z wykształcenia nauczyciel muzyki, plastyki, techniki, biologii, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta, oligofrenopedagog, pedagog specjalny. "Moją pasją jest szeroko rozumiana twórczość, zarówno plastyczna jak i muzyczna oraz teatralna. Uczestnicy zajęć teatralnych rozwijają swoją kreatywność i wyobraźnię oraz uczą się wyzwalać emocje i wykorzystywać je w sposób twórczy.
Pracują m.in. nad emisją głosu, dykcją, plastyką ruchu i interpretacją tekstu, kostiumami i scenografią.
Zajęcia uczą zachowań społecznych i pracy w zespole. Uczestnicy zajęć wspierają się, pomagają sobie, a rola każdego z nich stanowi ważną cząstkę, która tworzy całość, jaką jest spektakl. Teatr ma również działanie terapeutyczne, pomagając przełamywać lęki, bariery i dodając odwagi. Każda grupa przygotowuje spektakl, który prezentuje przed publicznością”.

 

Grupa Młodsza  

Zajęcia prowadzi RENATA KOSTRZYŃSKA

- absolwentka filologii polskiej i rosyjskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nauczyciel języka polskiego i rosyjskiego w szkołach podstawowych, instruktorka tańca i zajęć teatralnych w domach kultury.
Pasje i zainteresowania: literatura, publicystyka, teatr, choreografia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, polityka światowa i stosunki międzynarodowe. 
"Ze sceną jestem związana od ósmego roku życia. A to naprawdę szmat czasu… Dzisiaj, po tylu latach, sama już przestaję zauważać granice między sceną a światem realnym. Życie to teatr, teatr to życie - można w nieskończoność  formułować równie banalne stwierdzenia. Dla mnie mój teatr, jak  by nie było, mikroskopijnych rozmiarów, jest wielki - taki mikrokosmos w makroskali, bo są w nim ludzie o wielkich sercach  i dziękuję im, że pozwalają mi realizować moje marzenia, zaprzedając mi po trosze swe dusze. W pełni świadomie biorę odpowiedzialność za ów rząd dusz…"
Podczas zajęć teatralnych dzieci pracują nad warsztatem aktorskim. Uczą się świadomie wykorzystywać gest, mimikę, ćwiczą dykcję i intonację. Pracują nad przełamaniem nieśmiałości i umiejętnością autoprezentacji. Od wielu lat przygotowujemy spektakle dla dzieci i młodzieży, będące adaptacjami utworów klasyki światowej literatury. Współtworzymy je, uruchamiając swoją kreatywność i zgłaszając własne pomysły. Na zajęciach dbamy o wszechstronny rozwój talentów artystycznych – aktorskich, wokalnych i tanecznych. 

 

Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

NA GÓRĘ