kreatywne popołudnia - malarstwo i rysunek

Zajęcia prowadzi ANETTA MYSZKOROWSKA

Studiowała w Instytucie Sztuki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W 1998 roku otrzymała dyplom artystyczny z wyróżnieniem w Pracowni Linorytu adj.Jerzego Jędrysiaka. Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w Podyplomowym Studium Terapii i Treningu Grupowego na kierunku Trening Kreatywności i Artterapia na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest pasjonatką sztuki i aranżacji wnętrz, czynnie uprawia grafikę artystyczną – linoryt, malarstwo oraz fotografię. Jako plastyk brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, gdzie mogła zaprezentować swoje prace szerszej publiczności . Skalę tematów znajdujących się w kręgu jej zainteresowań wyznacza przyroda, którą wciąż się zachwyca, podziwia i próbuje w specyficzny sposób zaprezentować w swojej twórczości.

Pasję do sztuki w różnych formach stara się zaszczepić u dzieci i dorosłych. Jest nauczycielem dyplomowanym, pracuje w szkole podstawowej, w której uczy plastyki, prowadzi zajęcia rozwijające kreatywność i artterapię. Pokazuje swoim wychowankom świat realny i fantastyczny szukając jednocześnie różnych sposobów na pobudzenie swoich podopiecznych do postrzegania piękna, które ich otacza. Wprowadza z dużym zaangażowaniem dzieci i młodzież w świat sztuki. Dowodem na to nagrody zdobywane przez jej wychowanków na różnych zewnętrznych konkursach plastycznych i olimpiadzie kreatywności. 

Zajęcia z treningu kreatywności są atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu, a wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą.

To twórcza i dynamiczna aktywność, która pozwala rozwijać zdolności manualne plastyczne, aktorskie i nie tylko. Zajęcia te zwiększają poczucie własnej wartości, dają możliwość odkrywania i wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni. Bazują na myśleniu dywergencyjnym (rozbieżnym) zakładającym, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Stosowane podczas zajęć ćwiczenia i zabawy, zachęcają wychowanków do podejmowania procesu tworzenia w rozwiązywaniu praktycznych problemów, z którymi spotykają się, na co dzień. 

Celem tych spotkań, jest rozwijanie kreatywnego myślenia, kształcenia współpracy w grupie i umiejętności bycia liderem.

Poprzez stosowanie różnych atrakcyjnych dla uczestników zajęć technik i ćwiczeń, można sprawić, że uczestnicy mogą być dumni z siebie i swoich wytworów, odnosząc sukces na miarę swoich umiejętności.

Zajęcia wspierające kreatywność przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-11 lat.
Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

 

NA GÓRĘ