Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rada Rodziców

Rada Rodziców

„To co robisz dla siebie – umrze razem z Tobą.
To co zrobisz dla innych i świata – będzie wieczne.”

W imieniu wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku serdecznie dziękujemy sponsorom i indywidualnym darczyńcom za okazaną pomoc materialną i finansową, a także za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej placówki. 

Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń, a przede wszystkim rozwijanie zainteresowań, pasji oraz talentów dzieci i młodzieży w PMDK. Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca - Magdalena Opalińska

Wiceprzewodnicząca - Karolina Łuczak

Sekretarz - Magdalena Książek

KOMISJA REWIZYJNA w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca Komisji - Katarzyna Baranowska

Członek Komisji - Anna Jaroszewska

Członek Komisji - Małgorzata Pacut

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Będziemy wdzięczni za regularne wpłaty. Płatności składek można dokonywać na konto Rady Rodziców. W tytule płatności prosimy wpisać: imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w zajęciach, nazwę zajęć oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

Nr konta do wpłat: 33 1020 1127 0000 1702 0007 2108

Deklaracje wysokości wpłat:

300 zł rocznie (modelarstwo, zajęcia plastyczne, ceramiczne)

200 zł rocznie (pozostałe zajęcia)

inna zadeklarowana kwota

NA GÓRĘ