ceramika

Zajęcia prowadzi MONIKA GRAJDA-WIDULIŃSKA - artysta i pedagog, animator kultury, organizator wystaw i wernisaży, z wykształcenia rzeźbiarka z zamiłowania nauczyciel ceramiki i sztuk pięknych. W 2003 r. otrzymała dyplom magistra sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Pracę dyplomową realizowała w pracowni prof. Adama Myjaka na Wydziale Rzeźby - specjalizacja ceramika i brąz. Studiowała również na Uniwersytecie J. E. Purkyne w Usti nad Łabą w Czechach, w pracowni designu ceramiki i porcelany
prof. P. Jarkovskiego.

Zrealizowała roczne stypendium w warsztacie Margaretenhöhe w Essen w Niemczech u koreańskiej artystki Young Jea Lee, u której pobyt obejmował naukę toczenia na kole garncarskim. W roku 2009 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacje autorskiego projektu "Relacje".
Należy do Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Otwockiej oraz Stowarzyszenia Artystów Ceramików "Keramos". Realizuje się jako artystka biorąc udział w wielu wystawach zbiorowych, plenerach ceramicznych i malarskich w kraju i za granicą, jak również organizując wystawy indywidualne własnej twórczości. Jest nauczycielem dyplomowanym, posiada doświadczenie w pracy w szkole podstawowej, w szkole średniej jak i z dorosłymi.

Od roku 2006 związana z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury prowadząc zajęcia "Sztuki Piękne" i "Ceramikę". Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli
się z wychowankami, wskazując im możliwości własnego rozwoju. Owocem jej pracy pedagogicznej są sukcesy wychowanków na konkursach plastycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, na których prezentowane były prace jej uczniów. 

Ceramika  -  to zajęcia podczas których, dzieci i młodzież mają możliwość zaprojektowania i  wykonania różnych form ceramicznych od kafli, poprzez misy, aż do rzeźb przestrzennych. Program obejmuje zagadnienia praktyczne i teoretyczne z zakresu ceramiki użytkowej i artystycznej. Na zajęciach poznajemy możliwości jakie daje glina wykonując prace w różnych technikach budowania formy i zdobienia jej, poznajemy specyfikę materiału oraz narzędzia do pracy. Wybrane prace wypalamy w piecu ceramicznym. Dodatkową atrakcją jest nauka toczenia na kole garncarskim.
Czas spędzony na twórczym poszukiwaniu formy przestrzennej służy wszechstronnemu rozwojowi i relaksuje, uczy cierpliwości i akceptowania porażki, gdy praca
po wypaleniu okazuje się inna niż artysta oczekiwał.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 8-26 lat.

Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

 

NA GÓRĘ