Lato w PMDK

TERMINARZ LATO W PMDK 2021

Data 

Zakres działania 

19 – 23.04.2021 

Przyjmowanie zgłoszeń 

Formularz zgłoszeniowy on-line dostępny będzie na stronie internetowej PMDK od 19.04.2021 r. od godziny 8:00 do 23.04.2021 r. do godziny 22:00

link do zapisów

I tydzień: 28.06 - 2.07

II tydzień: 5.07 - 9.07

III tydzień: 12.07 - 16.07

IV tydzień: 19.07 - 23.07

Dodatkowo kartę kwalifikacyjną należy dostarczyć także w wersji papierowej

do 14.05.2021 

Informacja o przyjętych osobach 

17-21.05.2021 

Dostarczanie karty kwalifikacyjnej w wersji papierowej najpóźniej do dnia 21.05.2021 r. 
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20:00). 

Karty przekazujemy do oznaczonego pudełka     znajdującego się w holu głównym PMDK. 

17 - 21.05.2021 

Cena: 250 zł/310 zł (dzieci z Otwocka - dofinansowanie z Urzędu Miasta/dzieci spoza Otwocka) za każdy tydzień.

Przyjmowanie wpłat 

nr konta: 96 8023 0009 2001 0009 8560 0103 

(w tytule: imię i nazwisko dziecka – Lato w PMDK 2021) 

Brak wpłaty w terminie 17 - 21 maja 2021 r. skutkuje skreśleniem z listy uczestników, bez powiadamiania rodzica/opiekuna. 

do 21.06.2021 

Zamieszczenie list z podziałem na grupy. 

28.06.2021 – 23.07.2021 

Lato w PMDK 2021 

NA GÓRĘ