koło logicznego myślenia

Zajęcia prowadzi AGATA DZIK

Absolwentka Zastosowań Matematyki i Informatyki Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej, ukończyła studia podyplomowe na SGGW w zakresie systemów informacyjnych i analiz danych oraz studia podyplomowe na APS na kierunku Pedagogika Specjalna.

Jak rozwijać logiczne myślenie? Ćwicz pamięć i koncentrację oraz odkrywaj i rozwijaj zdolności matematyczne!

Na zajęcia uczęszczają uczniowie chętni, czyli zainteresowani poszerzaniem wiedzy. W trakcie spotkań mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych, rozwijania ukrytych zdolności, zdobycia wiedzy o szerszym zakresie oraz wykonywania zadań o wyższym stopniu trudności. Matematyka jest ważnym elementem życia codziennego. To jeden z głównych przedmiotów nauczania. Służy stymulowaniu rozwoju intelektualnego i osobowości ucznia. Na zajęciach młodzi matematycy będą przygotowywać się do konkursów, głowić się nad zagadkami matematycznymi, a przede wszystkim grać w logiczne i strategiczne gry planszowe. Celem zajęć jest również kształtowanie osobowości oraz wskazanie sposobów miłego i pożytecznego spędzania wolnego czasu poprzez wspólne gry z rówieśnikami, kształtowanie umiejętności honorowego przegrywania i kulturalnego wygrywania, rozwijanie kreatywności i zdolności planowania działań, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej.

Koło Logicznego Myślenia to cotygodniowe środowe zajęcia przeznaczone dla uczniów od 4 klasy SP do 1 kl. szkoły średniej.

Od września 2019 r. ruszyły zajęcia dla uczniów klas 8 w nowej formule. Mają one na celu przygotowanie uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej do czekającego ich w kwietniu Egzaminu ósmoklasisty. 

Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

Niezwykłe spotkanie

W środę 7 czerwca 2023 r. wychowankowie Koła Logicznego Myślenia wybrali się pod opieką p. Agaty Dzik do Wawerskiego Centrum Kultury przy ulicy Żegańskiej (organizatorem spotkania była #Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy) na wyjątkowe spotkanie z autorami książki „ODWAŻ SIĘ...

26. Piknik Naukowy

W sobotę 27 maja najstarsza grupa Koła Logicznego Myślenia wraz z nauczycielką prowadzącą zajęcia, panią Agatą Dzik, uczestniczyła w 26. Pikniku Naukowym na Stadionie Narodowym. Podczas imprezy teren wokół PGE Narodowego zajmują namioty, w których można oglądać pokazy i samodzielnie robić...
NA GÓRĘ