teatr tańca


Zajęcia prowadzi Magdalena Bany - nauczyciel mianowany, instruktor tańca i teatru, trener twórczości i kreatywności.

Teatr tańca to etiudy taneczne lub widowiska taneczno-ruchowe, to opowiadanie historii ruchem z dodatkiem słowa, to wcielanie się w role taneczne, ukazywanie emocji i nastrojów, to wykorzystanie w tańcu różnych, często zaskakujących rekwizytów, to możliwość tworzenia własnych fragmentów tanecznych i improwizacji ruchowych, tak aby lepiej oddać charakter odgrywanej postaci, to uzupełnienie treści widowiska słowem – symbolem-wierszem.
Uczestnicy w trakcie zajęć:
• poznają podstawy techniki tanecznej i ruchu scenicznego,
• poznają kroki taneczne w różnych stylach tańca nowoczesnego i jazzowego
• uczą się wyrażać emocje i wcielać się w role,
• uczą się ruchu z rekwizytem,
• uczą się wykorzystywać słowo na scenie
• uczą się pracy w grupie,
• ćwiczą koordynację, kondycję, orientację przestrzenną,
• pracują nad wyrazem scenicznym,
• wspólnie z instruktorem tworzą tematyczne etiudy taneczne.
Efektem zajęć będzie rozwijanie talentu taneczno-teatralnego uczestników, nabywanie przez nich nowych umiejętności oraz stworzenie przedstawienia i prezentacja przed publicznością lub nagranie filmu.

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 10 -15 lat.
Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

Magdalena Bany ukończyła studia magisterskie na wydziale Psychopedagogiki Kreatywności (APS Warszawa), studia podyplomowe - Kształcenie Muzyczno Ruchowe i Muzykoterapia (APS Warszawa) oraz Instruktor Teatralny (Collegium Da Vinci w Poznaniu).

Twórczyni choreografii musicalowych, etiud tanecznych i widowisk teatralnych prezentowanych przez dzieci i młodzież.
Laureatka międzynarodowego programu twórczości „Odyssey of the mind” (II miejsce podczas finałów w USA)
Otrzymała nagrodę „Sapere Auso” Prezydenta Miasta Warszawy oraz nagrodę Biura Edukacji Warszawy.

"W swojej pracy zawodowej opieram się na założeniu, że każdy może być twórcą, że zajęcia artystyczne mogą nie tylko rozwijać talenty uczestników, ale również ich kreatywność. Zabawa ruchem, rekwizytem, wcielanie się w role, eksperymentowanie ze sztuką – to owocuje otwartością, wiarą w siebie, twórczym myśleniem, kreatywnością, umiejętnością pracy w grupie – a to zostaje na całe życie."

 

 

 

 

 

 

 

Sklep z zabawkami - scena pt. "Pajacyk" - grupa 3

Scenka o pajacyku w sklepie z zabawkami, z zajęć Teatru Tańca.

Sklep z zabawkami

Scenka o sklepie z zabawkami, z zajęć Teatru Tańca odbywających się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, pod czujnym okiem pani Magdaleny Bany.

NA GÓRĘ