teatr tańca


Zajęcia prowadzi MAGDALENA BANY - nauczyciel mianowany, instruktor tańca, instruktor teatru, mgr psychopedagogiki kreatywności.

Twórczyni choreografii musicalowych, etiud tanecznych i widowisk taneczno-ruchowych prezentowanych przez uczestników zajęć Warszawskiego Pałacu Młodzieży oraz uczniów szkół podstawowych w Warszawie.

"W swojej pracy zawodowej opieram się na założeniu, że każdy może być twórcą, że zajęcia artystyczne mogą nie tylko rozwijać talenty uczestników, ale również ich kreatywność. Zabawa ruchem, rekwizytem, wcielanie się w role, eksperymentowanie ze sztuką – to owocuje otwartością, wiarą w siebie, twórczym myśleniem, kreatywnością, umiejętnością pracy w grupie – a to zostaje na całe życie."


Teatr Tańca
to etiudy taneczne lub widowiska taneczno-ruchowe, to opowiadanie historii ruchem z dodatkiem słowa, to wcielanie się w role taneczne, ukazywanie emocji i nastrojów to wykorzystanie w tańcu różnych, często zaskakujących rekwizytów, to możliwość tworzenia własnych fragmentów tanecznych i improwizacji ruchowych, tak aby lepiej oddać charakter odgrywanej postaci, to uzupełnienie treści widowiska słowem – symbolem-wierszem

Uczestnicy w trakcie zajęć:

- poznają podstawy techniki tanecznej i ruchu scenicznego,

- poznają kroki taneczne w różnych stylach tańca nowoczesnego,

- uczą się wyrażać emocje i wcielać się w role,

- uczą się ruchu z rekwizytem,

- uczą się wykorzystywać słowo na scenie (recytacja, melorecytacja),

- uczą się pracy w grupie,

- ćwiczą koordynację, kondycję, orientację przestrzenną, 

- pracują nad wyrazem scenicznym,

- wspólnie z instruktorem tworzą tematyczne etiudy taneczne.

Efektem zajęć będzie rozwijanie talentu taneczno-teatralnego uczestników, nabywanie przez nich nowych umiejętności oraz stworzenie przedstawienia i prezentacja przed publicznością.

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 7-12 lat.
Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

Sklep z zabawkami - scena pt. "Pajacyk" - grupa 3

Scenka o pajacyku w sklepie z zabawkami, z zajęć Teatru Tańca.

Sklep z zabawkami

Scenka o sklepie z zabawkami, z zajęć Teatru Tańca odbywających się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, pod czujnym okiem pani Magdaleny Bany.

NA GÓRĘ