koło teatralne "Żywego słowa"

                                                                                                                                                      

W roku szkolnym 2022/23 zajęcia będzie prowadził nowy nauczyciel.

 

Zajęcia prowadzi RENATA KOSTRZYŃSKA - absolwentka filologii polskiej i rosyjskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nauczyciel języka polskiego i rosyjskiego w szkołach podstawowych, instruktorka tańca i zajęć teatralnych w domach kultury.

Pasje i zainteresowania: literatura, publicystyka, teatr, choreografia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, polityka światowa i stosunki międzynarodowe. 

"Ze sceną jestem związana od ósmego roku życia. A to naprawdę szmat czasu… Dzisiaj, po tylu latach, sama już przestaję zauważać granice między sceną a światem realnym. Życie to teatr, teatr to życie - można w nieskończoność  formułować równie banalne stwierdzenia. Dla mnie mój teatr, jak  by nie było, mikroskopijnych rozmiarów, jest wielki - taki mikrokosmos w makroskali, bo są w nim ludzie o wielkich sercach  i dziękuję im, że pozwalają mi realizować moje marzenia, zaprzedając mi po trosze swe dusze. W pełni świadomie biorę odpowiedzialność za ów rząd dusz…"
       
Na zajęciach dzieci pracują nad warsztatem aktorskim – uczą się świadomie wykorzystywać gest, mimikę, pracują nad odpowiednią dykcją i intonacją, ćwiczą umiejętność wyrażania odpowiednich emocji. Nauczyciel dba przy tym o poprawność językową i koryguje błędy związane z wysławianiem się. Zajęcia rozwijają wszechstronnie, stąd też łączona jest gra aktorska z zajęciami wokalnymi i tanecznymi. 

Uczestnicy przygotowują przedstawienia, inscenizują zarówno duże sztuki teatralne, jak i mniejsze, typu skecze czy montaże słowno-muzyczne. Stanowią zgrany zespół, w którym każdy potrafi się odnaleźć i dla każdego znajdzie się miejsce. Na zajęciach łączona jest ciężka praca z dużą dawką humoru i rozrywki.

Umiejętności, które uczestnicy rozwijają podczas zajęć:

1. Umiejętności polonistyczne:

 • praca z tekstem - czytanie ze zrozumieniem,
 • interpretacja utworów literackich,
 • nauka poprawnej dykcji,
 • doskonalenie prawidłowego intonowania fraz,
 • utrwalenie akcentuacji wyjątków w języku polskim


2. Umiejętności ruchowe:

 • wyczucie rytmu,
 • skoczność,
 • estetyka ruchu,
 • komponowanie układów tanecznych


3. Umiejętności wokalne:

 • rozwój techniki wokalnej,
 • dobieranie fragmentów muzycznych


4. Umiejętności aktorskie:

 • wyrażanie stanów emocjonalnych poprzez gest, mimikę, ruch,
 • uświadomienie zasad zachowania się na scenie poza nią w czasie spektaklu


5. Umiejętności plastyczne:

 • kształcenie wyobraźni plastycznej - przygotowanie projektów scenografii 

 

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku 7-25 lat.  
Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców. 

NA GÓRĘ