koło teatralne "Żywego słowa"

                                                                                                                                                      

Zajęcia prowadzi RENATA KOSTRZYŃSKA - absolwentka filologii polskiej i rosyjskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nauczyciel języka polskiego i rosyjskiego w szkołach podstawowych, instruktorka tańca i zajęć teatralnych w domach kultury.

Pasje i zainteresowania: literatura, publicystyka, teatr, choreografia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, polityka światowa i stosunki międzynarodowe. 

"Ze sceną jestem związana od ósmego roku życia. A to naprawdę szmat czasu… Dzisiaj, po tylu latach, sama już przestaję zauważać granice między sceną a światem realnym. Życie to teatr, teatr to życie - można w nieskończoność  formułować równie banalne stwierdzenia. Dla mnie mój teatr, jak  by nie było, mikroskopijnych rozmiarów, jest wielki - taki mikrokosmos w makroskali, bo są w nim ludzie o wielkich sercach  i dziękuję im, że pozwalają mi realizować moje marzenia, zaprzedając mi po trosze swe dusze. W pełni świadomie biorę odpowiedzialność za ów rząd dusz…"
Podczas zajęć teatralnych dzieci pracują nad warsztatem aktorskim. Uczą się świadomie wykorzystywać gest, mimikę, ćwiczą dykcję i intonację. Pracują nad przełamaniem nieśmiałości i umiejętnością autoprezentacji. Od wielu lat przygotowujemy spektakle dla dzieci i młodzieży, będące adaptacjami utworów klasyki światowej literatury. Współtworzymy je, uruchamiając swoją kreatywność i zgłaszając własne pomysły. Na zajęciach dbamy o wszechstronny rozwój talentów artystycznych – aktorskich, wokalnych i tanecznych.

Zajęcia dla dzieci starszych ze szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich.

Umiejętności, które uczestnicy rozwijają podczas zajęć:

1. Umiejętności polonistyczne:

 • praca z tekstem - czytanie ze zrozumieniem,
 • interpretacja utworów literackich,
 • nauka poprawnej dykcji,
 • doskonalenie prawidłowego intonowania fraz,
 • utrwalenie akcentuacji wyjątków w języku polskim


2. Umiejętności ruchowe:

 • wyczucie rytmu,
 • skoczność,
 • estetyka ruchu,
 • komponowanie układów tanecznych


3. Umiejętności wokalne:

 • rozwój techniki wokalnej,
 • dobieranie fragmentów muzycznych


4. Umiejętności aktorskie:

 • wyrażanie stanów emocjonalnych poprzez gest, mimikę, ruch,
 • uświadomienie zasad zachowania się na scenie poza nią w czasie spektaklu


5. Umiejętności plastyczne:

 • kształcenie wyobraźni plastycznej - przygotowanie projektów scenografii 


Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców. 

NA GÓRĘ