ceramiczne popołudnia

Zajęcia prowadzi ANETTA MYSZKOROWSKA

Studiowała w Instytucie Sztuki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W 1998 roku otrzymała dyplom artystyczny z wyróżnieniem w Pracowni Linorytu adj. Jerzego Jędrysiaka. Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w Podyplomowym Studium Terapii i Treningu Grupowego na kierunku Trening Kreatywności i Arteterapia na Uniwersytecie Warszawskim
oraz doradztwo zawodowe i oligofrenopedagogikę. Za pracę artystyczną z młodzieżą otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Jest pasjonatką sztuki i aranżacji wnętrz, czynnie uprawia grafikę artystyczną – linoryt, malarstwo oraz fotografię.
Jako plastyk brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, gdzie mogła zaprezentować swoje prace szerszej publiczności . Skalę tematów znajdujących się w kręgu jej zainteresowań wyznacza przyroda, którą wciąż się zachwyca, podziwia i próbuje w specyficzny sposób zaprezentować w swojej twórczości.

Pasję do sztuki w różnych formach stara się zaszczepić u dzieci i dorosłych. Jest nauczycielem dyplomowanym, pracuje w szkole podstawowej, w której uczy plastyki, prowadzi zajęcia rozwijające kreatywność i arteterapię. Pokazuje swoim wychowankom świat realny
i fantastyczny szukając jednocześnie różnych sposobów na pobudzenie swoich podopiecznych do postrzegania piękna, które ich otacza. Wprowadza z dużym zaangażowaniem dzieci i młodzież w świat sztuki. Dowodem na to są nagrody zdobywane przez jej wychowanków na różnych zewnętrznych konkursach plastycznych
i olimpiadzie kreatywności. 

Twórcza praca z gliną rozwija wyobraźnię, widzenie przestrzenne, jak i poczucie estetyki, wpływając jednocześnie na harmonijny rozwój dziecka. Zajęcia z ceramiki rozwijają zmysł dotyku. Dzieci mają okazję ćwiczyć zdolności manualne, ale przede wszystkim to zabawa, która poprzez ćwiczenia ma pozytywny wpływ na rozwój mózgu. Jest to również jedyna w swoim rodzaju terapia ręki, która przygotowuje ją do nauki pisania. Zabawa z gliną to frajda zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 8 do 11 lat (I grupa) i od 12 do 18 lat (II grupa).
Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

 

NA GÓRĘ