Zajęcia PMDK w roku szkolnym 2020/2021 - składanie dokumentów w wersji papierowej

Wszystkie osboby, które przeszły pomyślnie rekrutację elektroniczną (kontynuacje oraz rekrutacja właściwa) i zakwalifikowały się na zajęcia organizowane przez PMDK w roku szkolnym 2020/2021, prosimy o wypełnienie wniosku w wersji papierowej i umieszczenie go w skrzynce podawczej PMDK. Skrzynka znajduje się w wejściu głównym PMDK. 

Dokumenty przyjmujemy w dniach 17.08 - 28.08.2020 r.

W przypadku braku możliwości dostarczenia karty prosimy o taką informację drogą mailowa na adres mdk@pmdk-otwock.pl lub agnieszka.taniewicz@pmdk-otwock.pl

Wyniki rekrutacji dodatkowej (na wolne miejsca) zostana podane po 26 sierpnia 2020 r. 

NA GÓRĘ