Covidowy Piknik Naukowy 2020

Mimo niesprzyjających tegorocznych okoliczności już po raz szósty udało się zorganizować Rodzinny Piknik Naukowy. Ograniczenia związane z pandemią wymusiły na nas, jako organizatorach, zmianę formuły na taką, która gwarantowałaby bezpieczeństwo uczestnikom i prowadzącym. 

Stąd też konieczna stała się rezygnacja z ogólnodostępnej formuły piknikowej  na świeżym powietrzu i ograniczenie liczby uczestników poprzez wprowadzenie zapisów. 5 września sale na pierwszym piętrze zapełniły się kilkunastoma stanowiskami, przy których nauczyciele PMDK, nie tylko kół związanych ściśle z nauką, ale i artystycznych, przygotowali szereg aktywności dla dzieci. Uczestnicy mogli się przekonać, jakie niezwykłe zjawiska i reakcje chemiczne i fizyczne można wywołać prostymi, domowymi sposobami i jak wspaniale można się bawić eksperymentując i jednocześnie poznając prawa rządzące przyrodą. Ciągle coś wybuchało, przelewało się, zaczynało świecić, latać, wydawać dźwięki itp. Wiele atrakcji zmuszało do wysiłku umysłowego, w tym logicznego myślenia i wykonywania operacji matematycznych. Można było skonstruować samolot, uruchomić pojazd i pomanewrować nim, wykonać niewykonalne na pierwszy rzut oka zadania czy po prostu ruszyć głową podczas partyjki szachów.

Mamy nadzieję, że kilkudziesięciu uczestników dobrze bawiło się z nami w sobotnie przedpołudnie oraz że kolejny piknik uda nam się zorganizować w tradycyjny sposób.

NA GÓRĘ