"Zaadoptowani" dla Ukrainy

Dziękujemy Uczniom i Nauczycielom Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku za włączenie się w akcję PMDK „Zaadoptowani”. W tej edycji zbieramy fundusze na pomoc Ukrainie. Członkowie koła wolontariatu działającego w ZSE-G, uzbierali ze sprzedaży muffinków 577 zł, które przekazali do PMDK. W połączeniu z funduszami pochodzącymi z naszego kiermaszu rękodzieła dało to kwotę 700 zł, za którą zostały kupione konserwy. Dziś, wraz z innymi artykułami, które na bieżąco są przekazywane przez darczyńców, produkty żywnościowe wyruszyły do miasta partnerskiego Powiatu Otwockiego - Nowowołyńska.

NA GÓRĘ