Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. język angielski

język angielski

Zajęcia prowadzi RADOSŁAW SASINOWSKI - absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie wychowawca i nauczyciel języka angielskiego w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku.

W trakcie zajęć wychowankowie będą mieli możliwość poznania kultury i historii Stanów Zjednoczonych od czasów kolonialnych do współczesności. 
Będą mogli doskonalić sprawność mówienia i posługiwania się językiem angielskim. 
Po pierwszych zajęciach możliwa jest zmiany grupy w zależności od stopnia zaawansowania.

 

 

 - Akademia Młodego Śmiałka „Eagle" - zajęcia edukacyjno – wychowawcze w języku angielskim, Rocznik 2010, 2011.

OPIS ZAJĘĆ

Roczny kurs edukacyjno – wychowawczy, prowadzony głównie w języku angielskim, wzbogacony elementami wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego oraz historii Polski. Celem kursu jest kształtowanie postawy koleżeństwa i współpracy uczestników, rozwijanie kompetencji językowych w zakresie rozumienia ze słuchu i mówienia, a także poznanie kultury krajów angielskiego obszaru językowego oraz najważniejszych wydarzeń z historii Polski. W trakcie zajęć wychowankowie będą poznawali język poprzez wykonywanie ćwiczeń, mających na celu wyuczenie właściwych zachowań, kształtujących wymowę, rozwijających sprawności artystyczne. W programie uwzględniono zajęcia
z podmiotami zewnętrznymi.

- Język Angielski, rocznik 2008 - 2012.

- Konwersatorium Języka Angielskiego, od 7 klasy SP - wymagana umiejętność mówienia

 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat.
Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

NA GÓRĘ