zajęcia musicalowe

 

W roku szkolnym 2022/23 zajęcia będzie prowadził nowy nauczyciel.

 

 Zajęcia prowadzi RENATA KOSTRZYŃSKA - absolwentka filologii polskiej i rosyjskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nauczyciel języka polskiego i rosyjskiego w szkołach podstawowych, instruktorka tańca i zajęć teatralnych w domach kultury.


Pasje i zainteresowania: literatura, publicystyka, teatr, choreografia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, polityka światowa i stosunki międzynarodowe. 


"Ze sceną jestem związana od ósmego roku życia. A to naprawdę szmat czasu… Dzisiaj, po tylu latach, sama już przestaję zauważać granice między sceną a światem realnym. Życie to teatr, teatr to życie - można w nieskończoność  formułować równie banalne stwierdzenia. Dla mnie mój teatr, jak  by nie było, mikroskopijnych rozmiarów, jest wielki - taki mikrokosmos w makroskali, bo są w nim ludzie o wielkich sercach  i dziękuję im, że pozwalają mi realizować moje marzenia, zaprzedając mi po trosze swe dusze. W pełni świadomie biorę odpowiedzialność za ów rząd dusz…"

Pomysł na zajęcia
Sekcja musicalowa zrodził się z doświadczeń związanych z pracą nad przygotowaniem spektakli wystawianych przez koło teatralne. Ich uatrakcyjnienie poprzez ruch, taniec, muzykę i śpiew stało się elementem niezbędnym. 

Grupę musicalową będą tworzyli dawni członkowie grupy teatralnej oraz nowi, którzy przeszli badania uzdolnień kierunkowych. Zajęcia grupy musicalowej będą nierozerwalnie związane z działaniami artystycznymi już istniejącej grupy teatralnej.

Praca na zajęciach będzie koncentrować się wokół następujących priorytetów:

  • kształcenie umiejętności wokalnych poprzez pracę nad techniką głosu, 
  • nauka interpretacji wykonywanych utworów, 
  • rozwijanie umiejętności w zakresie ruchu scenicznego,
  • wprowadzenie podstaw tańca klasycznego jako elementu doskonalącego technikę taneczną,
  • przygotowanie choreografii z zakresu tańca charakterystycznego z elementami tańca rewiowego i jazzowego,
  • rozwijanie osobowości artystycznej,
  • praca nad dykcją i intonacją głosu,
  • improwizacja aktorska,
  • przygotowanie do prezentacji artystycznych na rodzimej scenie.


Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat.
Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

NA GÓRĘ