Sekcja teatralno-musicalowa

Zajęcia prowadzi Magdalena Koczorowska-Szlassa.
Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

NA GÓRĘ