Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rekrutacja 22/23

Rekrutacja 22/23

TERMINARZ NABORU NA ZAJĘCIA

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

KONTYNUACJA ZAJĘĆ

28.03.2022 - 22.04.2022

Składanie deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach przez osoby uczęszczające na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022

FORMULARZ ON-LINE (obowiązkowo) - dostępny od 28.03.2022

link do zapisów - zapisy zakończone

Uwaga! Należy złożyć zgłoszenie poprzez formularz on-line, a następnie dostarczyć w wersji papierowej najpóźniej do dnia 29.04.2022 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20:00)

Karty przekazujemy do oznaczonego pudełka znajdującego się w holu głównym PMDK

29.04.2022

Informacja o ilości wolnych miejsc na zajęcia

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

2 - 13.05.2022

Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia w roku szkolnym 2022/2023

FORMULARZ ON-LINE (obowiązkowo) - dostępny od 2.05.2022 r.

zapisz się - zapisy zakończone

Uwaga! Należy złożyć zgłoszenie poprzez formularz on-line, a następnie dostarczyć w wersji papierowej od dnia 23.05.2022 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20:00) do dnia 27.05.2022 r.

Karty przekazujemy do oznaczonego pudełka znajdującego się w holu głównym PMDK

23.05 - 3.06.2022

Badania uzdolnień kierunkowych - sprawdź termin badań uzdolnień

24.06.2022

Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego

listy przyjętych i nieprzyjętych

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE - UZUPEŁNIAJĄCE

1 - 12.08.2022

Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia – Rekrutacja uzupełniająca w roku szkolnym 2022/2023

22 - 26.08.2022

Badania uzdolnień kierunkowych

(dokładne terminy podane po ustaleniu z nauczycielami)

31.08.2022

Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

Dzieci, które zostały zakwalifikowane na zajęcia w PMDK, potwierdzają chęć udziału w nich obecnością na pierwszych wybranych zajęciach w terminie 1-14 września 2022 r.

Jeśli dziecko rezygnuje z zajęć, rodzic wysyła maila z taką informacją do sekretariatu.

W sytuacji, gdy dziecko z przyczyn losowych nie może uczestniczyć w zajęciach w podanym terminie a jest nimi zainteresowane, rodzic ma obowiązek mailowo zgłosić informację do sekretariatu.

Niedopełnienie tego obowiązku, będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach PMDK i skreśleniem z listy.

NA GÓRĘ