Zajęcia teatralne

Zajęcia prowadzi Beata Koc.
Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

NA GÓRĘ